Resultat 2022 - 2

Obs! Då det görs ändringar i resultaten så se till att göra "refresh" på din webbläsare. Görs oftast med "F5" funktionen. Annars är det risk att du får upp gamla resultat som ligger lagrade i din "cash" på din dator.

Klassnr Klassnamn  - Prispott
1 A,B;C Förare 4WD Förare 4WD
Sammanslaget A,B,C Förare
 

Prispott SSRC 2022
Gäller för klass 1 tom 9, 11 och 12

2 A-Förare - Trimmat 2 WD - Trimmat 2 WD      
3 A-Förare - Grupp F VOC Grp N - Grupp F VOC Grp N    
4 A-B Förare - Grupp E
Sammanslaget A, B Förare
   
5 B-Förare - Trimmat 2 WD B-Förare    
6 B Förare - Grupp F VOC Grp N    
7 C Förare -Trimmat 2 WD -Trimmat 2 WD    
8 C-Förare - Grupp F VOC Grp N - Grupp F VOC Grp N    
9 C-Förare - Grupp E - Grupp E    
10 Ungdom   Prispott Undom SSRC 2022
 11  App K -1975    
 12 App K 1976-1990    


Copyright © 2012. All Rights Reserved.